ورود | ثبت نام
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -سنگاپور اقدام نموده که از لحاظ سطح مدرک بین المللی می باشد و با مدرک موسسه پلی تکنیک (TP)برابری و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -نروژ اقدام نموده که مدرک بین المللی می باشد و با مدرک دانشگاه مترو پولیتوناسلو (OSLOMET) نروژ و...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -فنلاند اقدام نموده که مدرک بین المللی می باشد و با مدرک مرجع آموزش و پرورش (OMNIA) , دانشکده آموزش و فرهنگ تامپره (TAU) فنلاند و ...
شرکت آریا دوره آموزشی برقکار ماهر طرح ایران -سوئد اقدام نموده که مدرک بین المللی می باشد و با مدرک انجمن آموزش هالسینگلند (CFL) و مرکز راهنمایی و یادگیری کریستین استاد(TECK) سوئد و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -اتریش اقدام نموده که از لحاظ سطح مدرک بین المللی با مدرک وزارت آموزش علوم و تحقیقات اتریش (BMBFTVET )و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -الجزایر اقدام نموده که از لحاظ سطح مدرک بین المللی می باشدو با مدرک فنی و حرفه ای (DEST) وزارت آموزش ملی فنی الجزایر
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -کره جنوبی اقدام نموده که از لحاظ سطح مدرک بین المللی می باشد و با مدرک موسسه آموزش شغلی کره جنوبی (KRIVET) برابری و ...
شرح استاندارد آموزش شغل : برقکار ساختمان از شغل های حوزه برق می باشد . این شغل شایستگی های کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکی و سیم کشی مدارارت الکتریکی و ...
شرح استاندارد آموزش شغل : برقکار ساختمان از شغل های حوزه برق می باشد . این شغل شایستگی های کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکی ، سیم کشی مدارات الکتریکی و ...

در حال بارگذاری...