ورود | ثبت نام
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -لبنان اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای برابرمی باشد و از آنجایی که رشته برق در لبنان برگزار نمیگردد و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برقکار ماهرطرح ایران -انگلیس اقدام نموده که با مدرک فنی و حرفه ای انگلیس CIER برابری و حتی و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -ایتالیا اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ایITS،Cometa ایتاایا برابری و حتی و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -کانادا اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای کانادا , ...ontario،،CICanبرابری و حتی
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان طرح آموزش برقکار ماهر ایران -استرالیا اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای تیف tafe استرالیا NCVER ،RMIT،TDA و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان طرح ایران-ترکیه اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای (ایسمک)ISMAK ترکیه برابری می نماید و ...
طرح آموزشی برقکار ماهر ساختمانی (طرح ایران –آلمان) شرکت آریا برقکار ساختمان از شغل های حوزه برق می باشد .شامل مجموعه استاندارد های
پس از اینکه برای اولین بار در کشور رشته های طرح 18 ماهه که اقتباس از طرح آموزش آلمان می باشد در کرج،اصفهان،اهواز،و کرمان و با نظارت کارشناسان آلمانی
فایل مقاله انگلیسی هوشمند سازی بر اساس پروتکل هوشمند سازی knx

در حال بارگذاری...