ورود | ثبت نام
در بحث استاندارد آموزشی برقکارساختمان دارای استاندارد های مختلفی می باشد که از لحاظ و ...
دوره تخصصی آموزش برقکار ماهر طرح ( ایران –استرالیا) شرکت آریا شامل مجموعه حرفه ها و استاندارد های مرتبط با رشته برق می باشد . که زیر مجموعه رشته برق و...
دوره تخصصی آموزش برقکار ماهر طرح ( ایران –استرالیا) شرکت آریا شامل مجموعه حرفه ها و استاندارد های مرتبط با رشته برق می باشد . که زیر مجموعه رشته برق و...
طرح ایران -عراق

پس از اینکه برای اولین بار در کشور رشته های طرح 18 ماهه که اقتباس از طرح آموزش آلمان می باشد در کرج،اصفهان،اهواز،و کرمان و با نظارت کارشناسان آلمانی راه اندازی گردید...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان طرح ایران -عمان اقدام نموده که از لحاظ سطح مدرک معبر و بین المللی می باشد. از آنجایی که رشته برق در دوره های و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان طرح ایران-ترکیه اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای (ایسمک)ISMAK ترکیه برابری می نماید و ...
سعی گردیده که رشته های مدرن و نوین آموزشی در این مرکز ارائه گردد که توسط بخش خصوصی راه اندازی شده و دوره های برگزار شده به صورت فشرده و خاص آموزش داده خواهد شد که پس از اتمام دوره مربوطه نیروی آموزش دیده به نیروی متخصص ماهر تبدیل خواهد شد و ...
    
با توجه به سیاست های نوین شرکت که براساس برنامه ریزی های تخصصی توسط کارشناسان بر اساس استراتژی ، چشم انداز ، اهداف و ماموریت های جاری شرکت که حاصل تصمیم گیری جمعی مدیرعامل محترم مجموعه و اعضاء هیئت مدیر شرکت که تمام اعضاء تحصیلکرده و فارغ التحصیل و ...
زیر مجموعه فعالیت ها مبنی بر ارائه خدمات سرویس و نگهداری ، به همراه دارا بودن مراکز و آزمایشگاه های تحت مدیریت و کنترل و اساتید برجسته مجرب فعال در زمینه های مربوطه ، همچنین داشتن و ...

در حال بارگذاری...