ورود | ثبت نام

تعهدات زیست محیطی

 

تعهدات زیست محیطی مجموعه صنایع CAMTRX
مقدمه :
با توجه به اینکه برای بقاء (دوام ، پایداری ، زیستن ، زندگانی کردن ) بر روی کره زمین نیاز مبرم به حفظ محیط زیست ، جلوگیری از تغییرات آب و هوایی به دلیل تاثیر فعالیت های بشر در رشد و توسعه انقلاب های صنعتی ، افزایش جمعیت و مجامع شهر نشینی و ... ، وظیفه ذاتی هر شخص ، سازمان ، صنایعی کمک به حفظ محیط زیست و همچنین راه و روش هایی جهت جلوگیری از تغییرات اقلیمی ( آب و هوایی ) می باشد که باید به آن توجه ویژه داشت . ما از تمام تعهدات خود تحت قوانین زیست محیطی و انرژی پیروی خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد تا از هرگونه آسیب ی که به محیط زیست طبیعی وارد می شود اجتناب کنیم یا به حداقل برسانیم . ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا ضمن همکاری با مشتریان ، جوامع و شرکاء خود ، بهترین شیوه را در مناطق غیر قانونی و تغییرات آب و هوایی ، استفاده از منابع تنوع زیستی در فعالیت خود را رعایت کنیم .               
مقدمه :       
مجموعه صنایع CAMTRX با توجه به آینده نگری و رهنموده های بنیان گذاران ، مدیران ، با همکاری سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و تحلیلگران صاحب نظر در بحث محیط زیست و استفاده از مشاوره های تخصصی کارشناسان ، بر اساس مجموعه فرآیند تحلیل و بررسی ، نیاز سنجی ، برنامه ریزی شده مبتنی بر ارائه مداوم ، اقدام به طراحی و تدوین چشم انداز های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت ، در زمینه زیست محیطی و جلوگیری از تغیرات اقلیمی (آب و هوایی ) براساس سطح سازمانی و شرکتی گردآوری گردیده است . بر اساس قوانین بین المللی طراحی آموزشی شامل 1- حیطه شناختی (دانش ، ادراک ، کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب ، ارزشابی ) 2- حیطه روان و حرکتی ( تقلید و مشاهده ، اجرای مستقل ، دقت در عمل ، تسلط پیدا کردن) 3- حیطه عاطفی (دریافت کردن ، پاسخ ، ارزش گذاری ، سازماندهی ، پایدار شدن ) را بر اساس هدف دانشی ، هدف مهارتی ، هدف نگرشی برای زیر مجموعه های خوداز جمله مدیران ، سرپرستان ، مهندسین ، کارکنان اداری و تکنسین ها و ... ، خط مشی را تعیین گردیده است . جهت هدایت و حرکت در راستای چارچوب قانون ، محیط زیست ، جامعه و ... ، همچنین نسل های کنونی و آتی را در حلقه ذینفعان زیست محیطی مجموعه مدیریت نموده تا بتواند با رویکرد پیشگامانه پاسخگوی داوطلبانه نیاز های جامعه و محیط زیست و ... را فراهم آورد . در سطح عملیاتی مدیران ، مدیر بخش و سرپرستان مسئولیت رعایت اصول شرکت در مورد محیط زیست و انرژی و دستیابی به اهداف شرکت را بر عهده دارند . مدیر عملیات فعالیت های پشتیبانی را که به شرکت کمک می کند تا به اهداف خود دست یابد و فعالیت های زیست محیطی خود را گزارش نماید .
 
اهداف و تعهدات زیست محیطی مجموعه صنایع CAMTRX 
* آموزش ، مشاوره ، اجراء ، ترویج استفاده از تولید بدون کارخانه مجموعه صنایع CAMTRX که رویکرد نوینی در مدیریت کسب و کار است .که طی آن بخش های بدون ارزش زنجیره ارزش محصولات برون سپاری شده و تولید کننده بر ایجاد ارزش در بخش مدیریت بازاریابی یا توسعه تکنولوژی متمرکز می شود . باعث افزایش کیفیت و راندمان مفید تر می شود و از مصرف کاغذ ، سوخت و مصالح برای ایجاد کارخانه جدید و تسلط بر حیطه حیات جانوران و حیوانات و ... جلوگیری می گردد که باعث از بین رفتن محیط زیست می گردد .
* آموزش، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده ازسیستم های تحت وب و الکترونیکی در سطح سازمانی مجموعه CAMTRX به جای سیستم سنتی که باعث حذف زمان های بسیار و سوخت های فسیلی و ... می گردد که کمک به کاهش مصرف کاغذ می گردد ، که برای تامین آن ها نیازمند قطع درختان  و فرآوری مجدد نیازمند مصرف سوخت های فسیلی جهت تجهیزات الکتریکی می باشد و ضربات بسیار سنگینی بابت قطع درختان و ... ،  به محیط زیست ،  آلودگی هوایی و زیست محیطی و افزایش گاز های گلخانه ای و ... می گردد .
آموزش، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده از کاهنده های مقاومت مخصوص خاک (بنتونیت)مجموعه صنایع CAMTRX جهت اجرای چاه های ارت به جای استفاده از سیستم سنتی زغال و نمک که باعث کاهش کارایی و هزینه مجدد اجرای چاه و همچنین باعث ایجاده آلودگی هوا در اثر ایجاد زغال برای مصارف این چنین و استفاده نمک آن در مصارف کاربردی تر و واجب تر در صنایع غذایی و ...  انجام گردد .
آموزش ، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده از فنس های الکتریکی تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت مراکز پرورشی دام سبک و سنگین جهت جلوگیری از ورود حیوانات وحشی از جمله گرگ ، شغال ، خرس ، پلنگ و... به محیط های پرورشی و وارد آوردن خسارات به کشاورزان ، دامداران و پرورش دهندگان آن ها و تقابل جانی آن ها در اثر وقوع این چنین خساراتی منجر به شکار حیوانات مربوطه می گردد که باعث خسارات به چرخه محیط زیست می گردد ، همچنین باعث هشدار به حیوانات مربوطه جهت منطقه ممنوعه داده که مسیر راحتی جهت شکار نمی باشد و باعث تغییر محیطی شکار آن ها خواهد شد که هم به نفع دامداران ، کشاورزان و روستاییان و... می گردد از لحاظ جلوگیری از خسارات احتمالی و همچنین کمک به حفظ تنوع زیست محیطی می گردد .  
* آموزش، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده از فنس های الکتریکی تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت مراکز پرورشی دام سبک و سنگین و ... ، جهت جلوگیری از هزینه های سنگین بابت دیوار کشی محوطه که باعث محدود شدن مکانی دام ها می گردد که به طبع آن باعث گسترش بیماری بین دام ها و استفاده از آمپول ها و مواد شیمیایی دیگر می گردد که بعد از ذبح دام همان مواد وارد سبد غذایی مردم خواهد شد که باعث بیماری های دیگر می گردد کاهش می یابد و از نظر محدوده فعالیت دام با توجه به هزینه کاهش و محدوده دام بزرگتر شده که باعث فعالیت بیشتر دام شده و سلامتی دام تاثیر گذار خواهد بود .
آموزش ، مشاوره ، اجراء ، ترویج استفاده از فنس های الکتریکی تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت استفاده در مراکز پرورشی حیوانات در معرض انقراض هت جلوگیری از هزینه های سنگین بابت دیوار کشی محوطه که باعث محدود شدن مکانی حیوانات می گردد که به طبع آن باعث گسترش بیماری بین دام ها و استفاده از آمپول ها و مواد شیمیایی دیگر می گردد که بعضی اوقات باعث تلف شدن حیوان می گردد که مدت اصلاح جهت جلوگیری حیوانات به تاخیر می افتد که به ضرر اکو سیستم چرخه محیط زیست می گردد .
آموزش ، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده از فنس های الکتریکی تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت استفاده از مکان های مشترک و خطر آفرین جهت حیوانات که مسیر تردد وسایل نقلیه می باشد به دلیل حفاظت و سهولت و کاهش هزینه ها .
آموزش ، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده از سیستم های امنیتی و نظارتی ، حرارتی برد بلند قابل کنترل تحت نظر اپراتور تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت کنترل منطقه ممنوعه محیط زیست بابت تردد حیوانان در آن منطقه و ثبت گزارشات آن جهت تهیه و تدوین سند های آماری آن ها .
* آموزش ، مشاوره ، اجراء ، ترویج استفاده از سیستم های امنیتی و نظارتی ، حرارتی برد بلند خودکار قابل کنترل تحت نظر اپراتور تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت کنترل منطقه ممنوعه محیط زیست بابت تردد شکارچیان غیر مجاز جهت شکار حیوانات در آن منطقه وثبت و گزارش آن ها به واحد های عملیاتی پرسنل محیط بانی جهت اقدام متقابل جهت جلوگیری از شکار که به محیط زیست  و چرخه اکو سیسنم ضرر های جبران ناپذیر وارد می کند .
آموزش ، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده از سیستم های امنیتی و نظارتی ، حرارتی برد بلند  قابل کنترل تحت نظر اپراتور تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت کنترل منطقه ممنوعه محیط زیست بابت جلوگیری از اقدامات عمدی و سهوی و طبیعی که باعث ایجاد حریق می گردد کنترل و در صورت بروز حادثه قبل از فراکیر شدن و خسارات زیست محیطی و آب و هوایی به ارگان های مختلف گزارش دهند تا آن ها وارد و از گسترش حریق چلوگیری گردد .
* آموزش ، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده از سیستم های نظارتی ، حرارتی بردکوتاه تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت کنترل مناطق حساس صنعتی و کارگاهی که امکان بروز  اشتعال حریق دارند، جهت چلوگیری از متضرر شدن سرمایه گذار و همچنین ایجاد آلودگی هوایی در اثر سوختن تجهیزات و مواد مصرفی قابل اشتعال و هم بابت صرف هزینه های کلان بابت خاموش کردن حریق ایجاد شده بعد از وقوع حریق ، همچنین سوخت فسیلی مصرفی جهت رسیدن آتش نشانی  بابت خاموش کردن و... .
آموزش ، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده از سیستم های پاشیدن آب به طور خودکار در صورت حریق ، تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت مراکز صنعتی ، کارگاهی ، تجاری ، مسکونی ، اداری ، مراکز پرورشی و آموزشی ، جهت چلوگیری از متضرر شدن و همچنین ایجاد آلودگی هوایی در اثرحریق ، لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی و... ،  بابت صرف هزینه های کلان بابت خاموش کردن حریق ایجاد شده بعد از وقوع حریق ، همچنین سوخت فسیلی مصرفی جهت رسیدن آتش نشانی  بابت خاموش کردن حریق ، جلوگیری از ایجاد دود های مضر و سمی  متصاعد شده از حریق که باعث آلودگی هوا و تاثیر آن متقابل در محیط زیست می باشد .
* آموزش ، مشاوره، اجراء ، ترویج استفاده از سیستم های اعلام و اطفاء حریق تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX  در صورت  قبل و بعد از وقوع رخ داد حریق ، جهت مراکز صنعتی ، کارگاهی ، تجاری ، مسکونی ، اداری ، مراکز پرورشی و آموزشی ، جهت جلوگیری از متضرر شدن و همچنین ایجاد آلودگی هوایی در اثر حریق ، لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی و... ،  بابت صرف هزینه های کلان بابت خاموش کردن حریق ایجاد شده بعد از وقوع حریق ، همچنین سوخت فسیلی مصرفی جهت رسیدن وسایل نقلیه آتش نشانی بابت خاموش کردن حریق ، جلوگیری از ایجاد دود های مضر و سمی  متصاعد شده از حریق که باعث آلودگی هوا و تاثیر آن متقابل در محیط زیست می باشد .
آموزش ، مشاوره ، اجراء ، ترویج استفاده از سیستم های هوشمند و کنترل از راه دور تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX جهت استفاده در مزارع ، باغات ، ادارات ، مراکز صنعتی و سنتی ، تجاری ، مسکونی و مراکز غیر شهری ، جهت بالا بردن راندمان و همچنین جلوگیری از صرف زمان و استهلاک زیاد به همراه صرف سوخت های فسیلی جهت اجرای کارها و جایگزین شده آن ها از طریق ارتباط بی سیم و کنترل از راه دور بر بستر های مختلف از جمله هوش مصنوعی که باعث کاهش سوخت فسیلی و کاهش آلودگی ناشی از سوخت فسیلی که باعث کاهش بارندگی و آلودگی های محیطی و زیست محیطی می گردد .
آموزش ، مشاوره ، اجراء ، ترویج استفاده از سیستم های انرژی تجدید پذیر ( خورشیدی ، بادی ) تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX ، انرژی های خورشیدی و بادی به انرژی های سبز معروف می باشند به دلیل اینکه برای تولید انرژی الکتریکی از سوخت های فسیلی استفاده نمی کنند که باعث آلودگی زیست محیطی و هوایی شوند ولی در عوض انرژی های تجدید پذیر انرژی پاک بوده که هرچه سبد انرژی پاک افزایش یابد آلودگی هوایی و زیست محیطی کاهش می یابد .
* آموزش ، مشاوره ، اجراء ، ترویج استفاده از سیستم های آبگرمکن های خورشیدی تولیدی مجموعه صنایع CAMTRX ، باعث کاهش مصرف سوخت گاز متان ،هیدروژن و... باعث آلودگی می گردد کاهش یافته و جایگزین آن انرژی خورشیدی می گردد . که به محیط زیست و همچنین کمک به بهداشت مراکز و اماکنی بخصوص روستاییان و عشایر گرامی می گردد که دسترسی به گاز و سوخت های فسیلی به دلیل تعداد کم و یا صعب العبور بوردن راه ها و ... امکان تامین آن ها نمی باشد ارائه گردیده است . استفاده از سیستم های پرتابل و پمپ های آب خورشیدی جهت بهره مندی کشاورزان و باغداران و عشایر و...، جهت استفاده از تکنولوژی و همچنین تامین آب پایدار برای گذران زندگی و از همه مهم تر استفاده از پرتابل های خورشیدی و پمپ های خورشیدی آب ، بتوانند از سیل های ایجاد شده بر اثر بارندگی استفاده بهینه انجام دهند و از آب های روان و سیل ها با کمک پمپ آب ، جهت کاشت نهال ها و درختان اقدام کنند که باعث افزایش درآمدی و همچنین تامین نیاز های آن ها و از همه مهم تر باعث ایجاد سایه برای حیوانات و پرندگان ، همچنین کمک به تصفیه هوا و جلوگیری از گسترش  co2 و افزایش اکسیژن می گردد که کمک شایانی به محیط زیست می گردد و همان درختان جلوی گسترش بیابان ها و ریز ذرات گرد و غبار و سیل ها و ... را خواهد گرفت .
تغییر سیستم رنگ آمیزی از روش رنگ مایع به روش رنگ پودری (الکترو استاتیکی) که موجب حذف بخار های سمی متصاعد شده و کاهش بسیار قابل ملاحضه در دور ریز رنگ که به صورت زباله وارد اکو سیستم  می گردیدو ایجاد امکان برگشت پذیر بودن رنگ اضافه در حالت جدید .
حذف ترکیبات سیانوری در واحد آبکاری .
* جمع آوری تجهیزات مستهلک از جمله ، باطری های فرسوده سیستم های اعلام سرقت ، اعلام حریق ، UPS برق اضطراری ، و ...  بازیافت و جلوگیری از پخش در محیط زیست مواد ناشی از سرب و ... در داخل آن ها که دوباره وارد چرخه محیط زیست شده و از طریق حیاط وحش دوباره وارد چرخه گردید ، و به زنجیره غذایی ما انتقال پیدا کرده و باعث بیماری هایی همچون سرطان و ... می گردد .
* جمع آوری تجهیزات از رده خارج همچون دستگاه های اعلام سرقت ، دوربین های مدار بسته ، دستگاه های ضبط دوربین های مدار بسته ، و ... خراب و از رده خارج شده و ... و کمک به بازیافت قطعلات الکترونیکی، پلاستیکی ، فلزی آن ها .
ایجاد کارگاه ذوب قطعات الکترونیکی .
بازیافت قطعات الکترونیکی که اقدام به تفکیک ضایعات و زباله های موجود در شرکت و کشور با روش مناسب  (EYJASA) جهت بازیافت آنها  مانند:جدا سازی انواع پلاستیک ،فوم ،کارتن، کاغذ، فلز، و ... جدا سازی انواع قطعات الکترونیکی و شیمیایی مانند باطری ها و ... .
پیشتاز در زمینه فرآوری از بازیافت قطعات الکتریکی و الکترونیکی  دارای کارگاه ذوب و ریخته گری و تبدیل مواد بازیافتی الکتریکی و الکترونیکی به لوازمات مورد نیاز جهت ساخت  و پیشبرد مورد نیاز اهداف شرکت و واگذاری به کارگاه هایی که نیاز به اینکونه قطعات جهت مهندسی معکوس دارند جهت تولید و آزمایش و ...  .   
پیشگیری از خرابی دستگاه ها و کنترل  دارایی های فیزیکی و اتلاف منابع با ایجاد واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات .
رویکرد شرکت جهت بهینه کردن موجودیهای مواد و کاهش اتلاف منابع ، با بکارگیری نظام برنامه ریزی  یگپارچه مدیریت .
به کارگیری روش و تشکیل تیم های نظام آرستگی صنعتی و مدیریتی متحد .
نکته :
مجموعه تحت مدیریت آریا همواره سعی و تلاش خود را جهت کاهش خطرات ناشی زیست محیط را در دستور کار خود قرار داده و با توجه به رشد سریع تکنولوژی آن های جایگزین تکنولوژی های قدیمی خود نموده و همواره در تلاش جهت مشاوره و راهنمایی به واحد های صنعتی ، ساختمانی و ... قرار خواهد دادو سعی گرديد در اين زمينه نسبت به صنايع ديگر پيشگام بود و مجموعه اقدامت ديگر نيز اتخاذ نماييد که با توجه به مجموعه فعاليت ها وابسته بوده ، و امکان توضيحات آن به دلايلی امکان باز گو کردن محیا نمی باشد معذرت خواهی خواهی نموده و مخاطبین شرایط مربوطه را درک می نمایید  .

 

 

 

 

 

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload