ورود | ثبت نام
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -ترکمنستان اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای برابرمی باشد و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -تاجیکستان اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای برابرمی باشد , و...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان طرح ایران -عمان اقدام نموده که از لحاظ سطح مدرک معبر و بین المللی می باشد. از آنجایی که رشته برق در دوره های و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان طرح ایران امارات اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای برابر می باشد و از آنجایی و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان طرح ایران-ترکیه اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای (ایسمک)ISMAK ترکیه برابری می نماید و ...
طرح آموزشی برقکار ماهر ساختمانی (طرح ایران –آلمان) شرکت آریا برقکار ساختمان از شغل های حوزه برق می باشد .شامل مجموعه استاندارد های
پس از اینکه برای اولین بار در کشور رشته های طرح 18 ماهه که اقتباس از طرح آموزش آلمان می باشد در کرج،اصفهان،اهواز،و کرمان و با نظارت کارشناسان آلمانی
فایل مقاله انگلیسی هوشمند سازی بر اساس پروتکل هوشمند سازی knx

در حال بارگذاری...