ورود | ثبت نام
با توجه به سیاست های جدید کشور های مختلف به دلایل مختلفی ، بخاطر پایین بودن نرخ موالید ، پیر شدن جمعیت ، وسعت زیاد و جزایر زیاد بعضی از کشورها و ...
امروزه با توجه به نیازجهت اشتغال و درآمد زایی و همچنین تقاضا جامعه به رشته های مرتبط با بخش خدماتی برق در بخش های مسکونی ،تجاری و اداری ، کارگاهی و صنعتی و کارخانجات و صنعتی باعث ایجاد و ...
آموزش مربوطه هم نیز تحت تاثیر قرار می دهد و طول دوره بلند مدت نسبت به ساعات آموزشی زیرا یک از دلایل مثل شهریه کمتر بجای یاددادن مشغول به وقت گذرانی به دلایل و ...
در بحث استاندارد آموزشی برقکارماهر درجه 1 دارای استاندارد های مختلفی می باشد که از لحاظ نوع دوره یکی می باشد ولی شماره استاندارد متفاوت است وقتی که شماره استاندارد و ...
در بحث استاندارد آموزشی برقکارساختمان دارای استاندارد های مختلفی می باشد که از لحاظ و ...
مدرک پایان دوره اعطایی ، مدرک اعطایی بعد از اتمام دوره آموزشی برق شامل گواهی شرکت در دوره شرکتی ، گواهی پایان دوره آموزشی شغل ،گواهی پایان دوره شایستگی ، گواهی نامه فنی و...
دوره تخصصی آموزش برقکار ماهر طرح ( ایران –لبنان) شرکت آریا شامل مجموعه حرفه ها و استاندارد های مرتبط با رشته برق می باشد . که زیر مجموعه رشته برق و...
دوره تخصصی آموزش برقکار ماهر طرح ( ایران –گرجستان) شرکت آریا شامل مجموعه حرفه ها و استاندارد های مرتبط با رشته برق می باشد . که زیر مجموعه رشته برق و...
دوره تخصصی آموزش برقکار ماهر طرح ( ایران –ارمنستان) شرکت آریا شامل مجموعه حرفه ها و استاندارد های مرتبط با رشته برق می باشد . که زیر مجموعه رشته برق و...

در حال بارگذاری...