ورود | ثبت نام
همچنین دریافت اقامت آن کشور ها جهت نیروی کار ماهر مهاجر مسلط به برق و ... اقدام به جذب افراد مفید و ماهر مسلط به فنون و روش ها و حرفه های زیر مجموعه رشته برق می نمایندو ...
در بحث استاندارد آموزشی برقکارماهر درجه 1 دارای استاندارد های مختلفی می باشد که از لحاظ نوع دوره یکی می باشد ولی شماره استاندارد متفاوت است وقتی که شماره استاندارد و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -افغانستان اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای برابرمی باشد و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -گرجستان اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای و ...
شرکت آریا اقدام به راه اندازی دوره های تخصصی برق تحت عنوان دوره آموزشی برقکار ماهرطرح ایران -لبنان اقدام نموده که از لحاظ سطح با مدرک فنی و حرفه ای برابرمی باشد و از آنجایی که رشته برق در لبنان برگزار نمیگردد و ...
طرح آموزشی برقکار ماهر ساختمانی (طرح ایران –آلمان) شرکت آریا برقکار ساختمان از شغل های حوزه برق می باشد .شامل مجموعه استاندارد های
سعی گردیده که رشته های مدرن و نوین آموزشی در این مرکز ارائه گردد که توسط بخش خصوصی راه اندازی شده و دوره های برگزار شده به صورت فشرده و خاص آموزش داده خواهد شد که پس از اتمام دوره مربوطه نیروی آموزش دیده به نیروی متخصص ماهر تبدیل خواهد شد و ...
با توجه به سیاست های نوین شرکت که براساس برنامه ریزی های تخصصی توسط کارشناسان بر اساس استراتژی ، چشم انداز ، اهداف و ماموریت های جاری شرکت که حاصل تصمیم گیری جمعی مدیرعامل محترم مجموعه و اعضاء هیئت مدیر شرکت که تمام اعضاء تحصیلکرده و فارغ التحصیل و ...